Kokonaisuudet hallitsevaa arkkitehtisuunnittelua

Projektin oleellisten vaatimusten ymmärtäminen luo pohjan ajattomalle ja arvonsa säilyttävälle arkkitehtuurille. Yksilöllisyys syntyy toiveidesi yhdistämisestä arkkitehdin luovuuteen ja asiantuntemukseen.

Kuuntelevaa suunnittelupalvelua

Arkkitehtimme perehtyvät huolellisesti tehtäväänsä ja ratkaisevat keskeiset tilalliset kysymykset. Kanssamme syntyvät niin vaativat korjaussuunnitelmat esimerkiksi ullakkohankkeisiin kuin yksilölliset pientalot pihoineen. Innostavan luonnosvaiheen jälkeen ammattitaitoinen tiimimme laatii toteutusasiakirjat sinua kuunnellen.

Esimerkkihanke: korjaus- ja täydennysrakennuskohteen uusi elämä

Doventus Oy suunnitteli historiallisesti arvokkaan, kaavassa suojellun tiilirakennuksen perusteellisen saneerauksen ja muuttamisen seitsemän huoneiston asuinrakennukseksi. Samaan pihapiiriin arvorakennuksen rinnalle suunniteltiin lisäksi kaksi uutta luhtikerrostaloa.

Lue koko tarina omataloyhtio.fi-sivustolta

 

 

Luotettavat työmenetelmät

Doventus Oy:n laatimiin suunnitelmiin voi luottaa. Arkkitehtimme toimivat heti hankkeen alussa yhteistyössä rakennesuunnittelijamme kanssa. Pääsuunnittelijana osallistumme aktiivisesti myös suunnittelun ohjaukseen rakennuttajan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Teemme tämän tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeen rakennuttajakonsultin kanssa.

Ota yhteyttä