Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelija huolehtii rakennushankkeen suunnitelmien hyvästä laadusta ja riittävästä laajuudesta. Pääsuunnittelija on mukana jo tavoitteiden asettamisvaiheessa ja suunnittelutiimin kokoamisessa.

Pääsuunnittelija valvoo suunnittelun laatua ja huolehtii erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta. Pääsuunnittelija on yhteyshenkilö viranomaisiin päin suunnitteluasioissa. Hänen ohjauksessaan tilaratkaisut, innovaatiot ja teknistaloudelliset osatekijät jalostuvat toteutuspiirustuksiksi. Pääsuunnittelija koordinoi mahdollisia työmaa-aikaisia muutoksia ja pitää "langat käsissään" johtaessaan suunnittelua. Pääsuunnittelija on useimmiten rakennuttajan tärkein luottohenkilö.

Doventus Oy tarjoaa pääsuunnittelupalveluja uudis- ja korjausrakennuskohteisiin. Tehtävät räätälöidään hankkeen ominaispiirteiden ja tilaajan resurssien mukaisesti.

  • Projektisuunnitelman laatiminen

  • Suunnittelijoiden valintaan osallistuminen

  • Erityissuunnitelmien yhteensopivuuden tarkastaminen

  • Suunnittelun ohjaus ja valvonta

  • Suunnitteluratkaisujen päätöksenteko tilaajan kanssa

  • Viranomaisyhteistyö
  • Urakkaneuvotteluluihin osallistuminen  

  • Työmaa-aikainen konsultointi ja valvonta
  • Muutossuunnittelun koordinointi
  • Yhteistoiminta rakennuttajakonsultin kanssa