Rakennuttaminen ja projektinjohto

Rakennuttajakonsultti eli projektinjohtaja ohjaa rakennushankkeen prosessia ja organisoi tehtävien tehokasta suoritusta. Hän johtaa, koordinoi ja valvoo rakennushankkeen eri osapuolten tuloksellista työtä. Projektinjohtajan / rakennuttajakonsultin tehtävät räätälöidään hankkeen ominaispiirteiden ja tilaajan resurssien mukaisesti.

  • Projektisuunnitelma
  • Suunnittelijoiden valinta ja ohjaus
  • Kustannusarvion hankinta
  • Rakennustapavertailut
  • Urakkaneuvottelut ja -sopimukset  
  • Rakentamisen ohjaus
  • Urakoiden vastaanottomenettelyt
  • Takuutarkastukset

 

Tilaajan päätöksenteon tukena työskentelevä rakennuttajakonsultti tuo tärkeään suunnitteluvaiheeseen oikea-aikaista tietoa.  Rakennuttajakonsultin työparina toimii suunnittelun johtamisesta vastaava  pääsuunnittelija. Rakennuttajakonsultin työhön voimme yhdistää ja tarjota kohteen valvonnan ja pääsuunnittelupalvelut hankkeen erityispiirteet huomioiden.