Valvonta

Rakennuttajan valvoja on tilaajan yhdyshenkilö työmaalla. Valvojan tehtävänä on huolehtia, että suunniteltu ratkaisu toteutetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa. Tehokaalla ja ammattitaitoisella työmaa-aikaisella valvonnalla varmistetaan hyvän rakennustavan ja laadun toteutuminen sekä kohteen tekninen laatu ja arvo.

 

Valvojan tehtävät räätälöidään hankkeeseen ja tilaajan resursseihin sopiviksi.

  • Valvontasuunnitelma
  • Tekninen valvonta
  • Ajallinen valvonta
  • Taloudellinen valvonta
  • Urakoiden vastaanotot
  • Lisä- ja muutostöiden hallinta