Kokonaisuudet hallitsevaa arkkitehtisuunnittelua

Projektin oleellisten vaatimusten ymmärtäminen luo pohjan ajattomalle ja arvonsa säilyttävälle arkkitehtuurille. Yksilöllisyys syntyy toiveidesi yhdistämisestä arkkitehdin luovuuteen ja asiantuntemukseen.

Kuuntelevaa suunnittelupalvelua

Arkkitehtimme perehtyvät huolellisesti tehtäväänsä ja ratkaisevat keskeiset tilalliset kysymykset. Kanssamme syntyvät niin vaativat korjaussuunnitelmat esimerkiksi ullakkohankkeisiin kuin yksilölliset pientalot pihoineen. Innostavan luonnosvaiheen jälkeen ammattitaitoinen tiimimme laatii toteutusasiakirjat sinua kuunnellen.

 

Asiakaspalaute kivitalounelman onnistuneesta toteutuksesta

Yksi tärkeimmistä pientalohankkeen päätöksistä oli arkkitehdin valitseminen. Valintaamme vaikutti arkkitehdin ammattitaito, kokemus ja henkilökemia. Arvostimme erityisesti kokemusta Espoon rakennusvalvonnasta ja sitä, että arkkitehti tuli käymään tontillamme heti alussa. Arkkitehti kiinnitti huomiota ympäristöön ja miljööseen. Tämä oli meille tärkeää. Talon pitää toki olla meille niin funktionaalisesti kuin visuaalisesti sopiva. Talon pitää kuitenkin mielestämme ennen kaikkea sopia ympäristöön. Valitsemamme arkkitehti vakuutti meidät näissä asioissa. Arkkitehdiksemme valikoitui arkkitehti SAFA Tero Seppänen Doventus Oy:stä. Hän toimii meillä myös pääsuunnittelijana.

Mikko ja Lotta Merisaari, Espoo

202210_60332.jpg

 

 

Vaativa asuntokorjaus- ja täydennysrakennuskohde valmistui,
lue artikkeli

Doventus Oy suunnitteli historiallisesti arvokkaan, kaavassa suojellun tiilirakennuksen perusteellisen saneerauksen ja muuttamisen seitsemän huoneiston asuinrakennukseksi. Samaan pihapiiriin arvorakennuksen rinnalle suunniteltiin lisäksi kaksi uutta luhtikerrostaloa.
Doventus Oy laati kohteen arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat sekä pihasuunnitelmat. Ennen rakennuslupavaihetta kohteeseen haettiin asemakaavamutos ja vanhasta rakennuksesta laadittiin kattava rakennushistoriaselvitys.

Korjaus- ja täydennysrakennuskohteen uusi elämä
Historiallisessa ympäristössä sijaitsevan tiilirakennuksen elinkaari jatkuu nyt perusteellisen korjaus- ja muutostyön jälkeen. Vanha rakennus ja olemassa olevan ympäristön ehdoilla toteutetut uudet luhtikerrostalot luovat yhdessä monipuolista ja ajallisesti kerrostunutta kaupunkirakennetta.

– Myös asumisviihtyvyys toteutuu kohteessa erinomaisesti. Saamamme palautteen perusteella asukkaat ovat viihtyneet hyvin sekä saneeratussa arvorakennuksessa että uusissa yksilöllisesti
suunnitelluissa luhtikerrostaloissa, toteaa pääsuunnittelija-arkkitehti Tero Seppänen.

Lue koko artikkeli omataloyhtio.fi-sivustolta 

 

Luotettavat työmenetelmät

Doventus Oy:n laatimiin suunnitelmiin voi luottaa. Arkkitehtimme toimivat heti hankkeen alussa yhteistyössä rakennesuunnittelijamme kanssa. Pääsuunnittelijana osallistumme aktiivisesti myös suunnittelun ohjaukseen rakennuttajan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Teemme tämän tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeen rakennuttajakonsultin kanssa.


Asiakaspalaute Lexus Kaivokselan automyymälän onnistuneesta hankkeesta

Sain toimia vuosina 2017 – 2019 Suomen upeimman automyymälän – Lexus Kaivokselan – remontti- ja ulkoasu -projektin projektipäällikkönä. Tässä projektissa toteutettiin niin Lexuksen Suomen maahantuojan ja kansainvälisen Lexus organisaation vaateet automyymälälle, kuin myös henkilökunnan ja yrityksemme tarpeet.  Käytännön toteutukseen valikoitiin paikalliset toimijat, joista Doventus Oy hoiti projektissa pääsuunnittelun, sisustus- ja rakennesuunnittelun sekä rakennuttamisen valvonnan.Tämän projektin ansiosta meillä on Suomen hienoimmat työtilat työntekijöille myydä ja jälkimarkkinoida yhtä arvostetuinta Premium-autotuotetta. Oli paikoin haastavaa yhdistää suomalaiset rakennusmääräykset ison luxus brändin tahtotiloihin, mutta projekti oli antoisa. Tässä projektissa vastasin kokonaisuudesta projektipäällikkönä mukaan lukien sisäisen ja ulkoisen viestinnän, yhdenpidon niin paikallisiin-, kuin Lexuksen kv-suunnittelijoihin sekä myös päämieheen Euroopassa.

Doventuksen kanssa toiminta oli hyvin mutkatonta. Heiltä löytyy kokemusta ja osaamista monenlaisista rakennusprojekteista. Koko tiimin: Helenan, Jarin, Erkon, Jukan ja Teron kanssa toimiminen on miellyttävää ja selkeää.  

Kati Lepistö,
Kehityspäällikkö
Toyota Tsusho Nordic Oy

Ota yhteyttä