Vastuullista pääsuunnittelua

Pääsuunnittelija koordinoi ja tukee tiimiään. Doventus Oy:n kokeneet ammattilaiset varmistavat suunnitelmien riittävän laadun ja laajuuden – sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Lähtökohtana asiantuntemus

Pääsuunnittelijan pätevyys määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Suunnittelutavoitteiden asettaminen, suunnittelutiimin kokoaminen ja erityissuunnitelmien yhteensovittaminen ovat vaativia asiantuntijatehtäviä. Työskennellessäsi Doventuksen pääsuunnittelijan kanssa, voit olla varma, että luottohenkilönäsi hän kantaa vastuun tehtävistään täysipainoisesti.

 

Vaativa asuntokorjaus- ja täydennysrakennuskohde valmistui,
lue artikkeli

Doventus Oy suunnitteli historiallisesti arvokkaan, kaavassa suojellun tiilirakennuksen perusteellisen saneerauksen ja muuttamisen seitsemän huoneiston asuinrakennukseksi. Samaan pihapiiriin arvorakennuksen rinnalle suunniteltiin lisäksi kaksi uutta luhtikerrostaloa.
Doventus Oy laati kohteen arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat sekä pihasuunnitelmat. Ennen rakennuslupavaihetta kohteeseen haettiin asemakaavamutos ja vanhasta rakennuksesta laadittiin kattava rakennushistoriaselvitys.

Korjaus- ja täydennysrakennuskohteen uusi elämä
Historiallisessa ympäristössä sijaitsevan tiilirakennuksen elinkaari jatkuu nyt perusteellisen korjaus- ja muutostyön jälkeen. Vanha rakennus ja olemassa olevan ympäristön ehdoilla toteutetut uudet luhtikerrostalot luovat yhdessä monipuolista ja ajallisesti kerrostunutta kaupunkirakennetta.

– Myös asumisviihtyvyys toteutuu kohteessa erinomaisesti. Saamamme palautteen perusteella asukkaat ovat viihtyneet hyvin sekä saneeratussa arvorakennuksessa että uusissa yksilöllisesti
suunnitelluissa luhtikerrostaloissa, toteaa pääsuunnittelija-arkkitehti Tero Seppänen.

Lue koko artikkeli omataloyhtio.fi-sivustolta 

 

Kokemus varmistaa kattavan osaamisen

Olemme erikoistuneet eri rakennustyyppien suunnitteluratkaisujen ja teknistaloudellisten osatekijöiden saumattomaan yhteensovittamiseen. Doventus Oy:n pääsuunnittelijoiden osaaminen kattaa myös korjausrakentamishankkeet. Korostamme työssämme huolellisuutta, oikea-aikaista viestintää ja aitoa yhteistyötä.

 

Asiakaspalaute Lexus Kaivokselan automyymälän onnistuneesta hankkeesta

Sain toimia vuosina 2017 – 2019 Suomen upeimman automyymälän – Lexus Kaivokselan – remontti- ja ulkoasu -projektin projektipäällikkönä. Tässä projektissa toteutettiin niin Lexuksen Suomen maahantuojan ja kansainvälisen Lexus organisaation vaateet automyymälälle, kuin myös henkilökunnan ja yrityksemme tarpeet.  Käytännön toteutukseen valikoitiin paikalliset toimijat, joista Doventus Oy hoiti projektissa pääsuunnittelun, sisustus- ja rakennesuunnittelun sekä rakennuttamisen valvonnan.Tämän projektin ansiosta meillä on Suomen hienoimmat työtilat työntekijöille myydä ja jälkimarkkinoida yhtä arvostetuinta Premium-autotuotetta. Oli paikoin haastavaa yhdistää suomalaiset rakennusmääräykset ison luxus brändin tahtotiloihin, mutta projekti oli antoisa. Tässä projektissa vastasin kokonaisuudesta projektipäällikkönä mukaan lukien sisäisen ja ulkoisen viestinnän, yhdenpidon niin paikallisiin-, kuin Lexuksen kv-suunnittelijoihin sekä myös päämieheen Euroopassa.

Doventuksen kanssa toiminta oli hyvin mutkatonta. Heiltä löytyy kokemusta ja osaamista monenlaisista rakennusprojekteista. Koko tiimin: Helenan, Jarin, Erkon, Jukan ja Teron kanssa toimiminen on miellyttävää ja selkeää.  

Kati Lepistö,
Kehityspäällikkö
Toyota Tsusho Nordic Oy

Ota yhteyttä