Vastuullista pääsuunnittelua

Pääsuunnittelija koordinoi ja tukee tiimiään. Doventus Oy:n kokeneet ammattilaiset varmistavat suunnitelmien riittävän laadun ja laajuuden – sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Lähtökohtana asiantuntemus

Pääsuunnittelijan pätevyys määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Suunnittelutavoitteiden asettaminen, suunnittelutiimin kokoaminen ja erityissuunnitelmien yhteensovittaminen ovat vaativia asiantuntijatehtäviä. Työskennellessäsi Doventuksen pääsuunnittelijan kanssa, voit olla varma, että luottohenkilönäsi hän kantaa vastuun tehtävistään täysipainoisesti.

Kokemus varmistaa kattavan osaamisen

Olemme erikoistuneet eri rakennustyyppien suunnitteluratkaisujen ja teknistaloudellisten osatekijöiden saumattomaan yhteensovittamiseen. Doventus Oy:n pääsuunnittelijoiden osaaminen kattaa myös korjausrakentamishankkeet. Korostamme työssämme huolellisuutta, oikea-aikaista viestintää ja aitoa yhteistyötä.

Ota yhteyttä